BIZ hakda

Ölçeg intellektini has takyk ediň!

ŞENZHEN LONNMETER GROUP, akylly gural senagatynyň global tehnologiýa kompaniýasydyr.Kompaniýa gural önümleriniň önümçiligine, satuwyna we hyzmatyna ünsi jemleýär.Bu iş akylly ölçemegi, akylly gözegçiligi, daşky gurşawa gözegçilik we ş.m. öz içine alýar. Kompaniýa LONN, CMLONN, WENMEICE, BBQHERO we ş.m. ýaly köp sanly marka gurdy.

Has giňişleýin görmek üçin basyň
 • Kanagatly müşderiler

  Kanagatly müşderiler

 • Işgärleriň sany

  Işgärleriň sany

 • Exurt eksporty

  Exurt eksporty

 • Tejribe ýyllary

  Tejribe ýyllary

BIZ hakda

LONNMETER topary

SUB-BRAND

El bilen işleýän akylly gural

2013-nji ýylda döredilen LONN-yň maksady, dünýä bazaryna ýokary hilli senagat akylly gurallary we daşky gurşawy ölçemek gurallary bilen üpjün etmek.Ygtybarly hyzmatdaş hyzmatdaş hökmünde LONN dürli pudaklaryň we amaly programmalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin innowasiýa we hil taýdan ygtybarly önümleriň giň toplumyny hödürleýär.

Has giňişleýin görmek üçin basyň
El bilen işleýän akylly gural

Akylly gurallaryň ýolbaşçysy

2021-nji ýylda gural pudagynyň ýokarky we aşaky çeşmelerini birleşdirmek we kompaniýanyň gymmatyny ýokarlandyrmak üçin Şençzhenen şäherinde LONNMETER toparynyň baş edarasy dörediler!

Has giňişleýin görmek üçin basyň
Akylly gurallaryň ýolbaşçysy

Termometr boýunça hünärmen

LONNMETER-iň golçur kompaniýasy hökmünde 2014-nji ýylda döredilen WENMEICE ýokary derejeli, ýokary takyklyk, akylly temperatura ölçeg önümleri bilen üpjün etmegi borçlandyrýar.WENMEICE, senagat gözegçiligi, daşky gurşaw gözegçiligi we laboratoriýa, azyk merkezi, sowuk zynjyr we ş.m. ýaly önümçilik goşundylary üçin umumy çözgütleri üpjün etmäge ünsi jemleýär.

Has giňişleýin görmek üçin basyň
Termometr boýunça hünärmen

“Gepleşýän” BBQ termometrleri

BBQHERO LONNMETER-iň kiçi markasy.Önümler simsiz akylly iýmit termometrleridir.Bu söwda markasy 2022-nji ýylyň maý aýynda esaslandyryldy.

Has giňişleýin görmek üçin basyň
“Gepleşýän” BBQ termometrleri

logo

Kärhana taryhy

 • 2013

  LONN markasy döredildi, esasan senagat gurallaryny, basyş, suwuklyk derejesi, akym, temperatura we ş.m. dünýäniň 80-den gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edildi!

 • 2014

  “Wenmeice Industrial Co., Ltd.” (wenmeice markasy) ýokary derejeli akylly temperatura ölçeg önümlerine ünsi jemlemek üçin döredildi.

 • 2016

  Dykyzlygy, ýapyşyklygy, konsentrasiýasy we hili ýaly onlaýn gurallary öndürmek we satmak bilen CMLONN brendini döretdi.

 • 2017

  Toparyň merkezi Şençzhenen şäherinde döredildi.Kompaniýanyň bahasyny ýokarlandyrmak üçin gurallar pudagynyň ýokary we aşaky çeşmelerini birleşdirýän ŞENZHEN LONNMETER GROUP!

 • 2019

  Şençzhenen Zhonggong Jingcewang (Şençzhenen) Tehnologiýa Co., Ltd.-de täze önüm gözleglerine we ösüşine ünsi jemleýän gözleg we ösüş instituty döredildi!

 • 2022

  Simsiz akylly temperatura ölçeg önümlerine ünsi jemleýän “BBQHERO” brendini esaslandyran önümler esasan aşhana iýmitlerini köpeldýän sowuk zynjyry we beýleki pudaklary ölçemekde we gözegçilikde ulanylýar!

 • 2023

  Daşky gurşaw gurallaryny öndürmek bazasy Hubei Instrument Manufacturing Co., Ltd.

 • ŞENZEN LONNMETER topary

  • Marka_ico (2)
  • Marka_ico
  • 网站 主 品牌
  • Marka_ico (1)